Βάση γνώσεων

Τύποι συσκευασίας στα logistics

Κατηγορία:

Η συσκευασία αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος μεταφοράς εμπορευμάτων, καθήκον του οποίου είναι να ασφαλίζει σωστά το φορτίο κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την αποθήκευση. Επιπλέον, η συσκευασία επηρεάζει επίσης τις διαδικασίες της αποθήκης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης των αγαθών σε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας, των μεθόδων συλλογής και της επιλογής του κατάλληλου συστήματος ραφιών. Ποιοι είναι οι τύποι συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στα logistics; 

Ποιες λειτουργίες έχει η συσκευασία προϊόντων στα logistics;

Το βασικό και προφανές καθήκον της συσκευασίας είναι να προστατεύει τα εμπορεύματα από ζημιές και καταστροφές. Μπορεί επίσης να αποτελέσει προστασία για το περιβάλλον αγαθών που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο τύπος της συσκευασίας που χρησιμοποιείται επηρεάζει το χειρισμό του φορτίου - συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Είναι σημαντικό ότι η συσκευασία καθορίζει το κόστος διακίνησης του φορτίου, το οποίο επηρεάζεται από το βάρος, το σχήμα και το μέγεθος της συσκευασίας. 

Η συσκευασία θα πρέπει επίσης να έχει ενημερωτική λειτουργία. Θα πρέπει να περιέχει δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση των εμπορευμάτων, καθώς και πληροφορίες σχετικά με πιθανές απειλές που προκύπτουν από επικίνδυνο περιεχόμενο. 

Συσκευασία μονάδας, συλλογικής και μεταφοράς

Οι μεμονωμένες συσκευασίες περιέχουν ένα προϊόν που συνήθως προορίζεται για λιανική πώληση. Αυτή η συσκευασία έχει ελκυστικά γραφικά και περιγραφή του μεμονωμένου προϊόντος. 

Οι μαζικές συσκευασίες περιέχουν έναν αριθμό μεμονωμένων συσκευασιών. Συνήθως πρόκειται για ένα μη ελκυστικό κουτί από χαρτόνι στο οποίο αναγράφονται τα εμπορεύματα μαζί με έναν ορισμένο αριθμό μεμονωμένων προϊόντων. Η συλλογική συσκευασία επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του χώρου μεταφοράς και αποθήκευσης. Σημαντικές είναι επίσης οι ενημερωτικές πινακίδες στις συλλογικές συσκευασίες. Επιτρέπουν τον προσδιορισμό όχι μόνο του περιεχομένου και του αριθμού των πακέτων μονάδων, αλλά και της μεθόδου χειρισμού των δεδομένων πακέτων. 

Η συσκευασία μεταφοράς είναι σημαντική για μια ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης. Αυτές οι συσκευασίες πρέπει να είναι κατάλληλες για αποθήκευση στα ράφια της αποθήκης και για στοίβαξη. Τα πακέτα μεταφοράς περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό συλλογικών δεμάτων. Τέτοιο φορτίο έρχεται συνήθως με τη μορφή παλετών τυλιγμένων σε ελαστικό φύλλο. Είναι σημαντικό ότι για να χειριστείτε βαριές και ογκώδεις συσκευασίες μεταφοράς, είναι συνήθως απαραίτητο να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένο εξοπλισμό - π.χ. 

Ποιες παράμετροι είναι βασικές κατά την επιλογή μιας συγκεκριμένης συσκευασίας;

Τι είναι σημαντικό κατά την επιλογή συσκευασίας; Πρώτα απ 'όλα, είναι ο τύπος του προϊόντος. Τα στερεά και τα υγρά προϊόντα θα έχουν διαφορετική συσκευασία. Ο σκοπός του προϊόντος είναι επίσης σημαντικός - για παράδειγμα, για τα τρόφιμα μπορεί να είναι σημαντικό να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία. Η μέθοδος αποθήκευσης και μεταφοράς μπορεί επίσης να είναι σημαντική για την επιλογή της συσκευασίας - για παράδειγμα, η παλετοποίηση κατά τη μεταφορά απαιτεί τη χρήση συλλογικής ή μοναδιαίας συσκευασίας προσαρμοσμένης στο μέγεθος της παλέτας. Κατά την επιλογή της συσκευασίας, αξίζει επίσης να λάβετε υπόψη το κόστος απόρριψής της.

Τύποι συσκευασίας για διάφορες ομάδες προϊόντων

Διαφορετικά προϊόντα απαιτούν διαφορετικές μεθόδους συσκευασίας. Η συσκευασία χρησιμοποιείται για τρόφιμα που δεν επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος που αποθηκεύεται σε αυτήν. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία δεν πρέπει να αντιδρούν με τα τρόφιμα, τα οποία μπορεί όχι μόνο να είναι επιβλαβή για την υγεία, αλλά και να επηρεάζουν τις γευστικές και οπτικές παραμέτρους των τροφίμων. Τα επικίνδυνα φορτία απαιτούν ειδική μεταχείριση. Αυτά είναι συχνά συσκευασίες υπό πίεση, πιστοποιημένα βαρέλια, δοχεία παλετών ή δεξαμενές. Αξίζει να τονιστεί ότι τέτοιο φορτίο πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήμανση της συσκευασίας μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις ADR. 

Άλλοι τύποι συσκευασίας χρησιμοποιούνται επίσης στις μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των γυάλινων συσκευασιών και των συσκευασιών για χημικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, η συσκευασία από χαρτόνι είναι η πιο δημοφιλής και είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των προϊόντων. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, οι συσκευασίες από χαρτόνι μπορεί να έχουν τη μορφή κλασικών χαρτοκιβωτίων ή κουτιών από χαρτόνι σε σχήμα «κηρήθρας». 

Μεταφορά τροφίμων - ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται

Κατηγορία:

Μεταφορά τροφίμων είναι ένα από τα πιο απαιτητικά πεδία στη βιομηχανία TSL. Υπόκειται σε αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς που στοχεύουν στη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και στην προστασία της υγείας των καταναλωτών. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί; μεταφορά τροφίμωννα ανταποκριθεί στις προσδοκίες;  Διαβάστε περισσότερα →

Διατροπικές μεταφορές – τι είναι;

Κατηγορία:

Με την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς και την εντατικοποίηση των διεθνών οικονομικών ανταλλαγών, αποκτά μεγαλύτερη σημασία διατροπικές μεταφορές. Τι είναι οι διατροπικές μεταφορές; Και γιατί είναι μια λύση που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε μεγάλους και μικρούς επιχειρηματίες;  Διαβάστε περισσότερα →

Μεταφορά από την Κίνα στην Πολωνία – πώς να οργανώσετε μια τέτοια μεταφορά;

Κατηγορία:

Η Κίνα είναι ένας από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της Πολωνίας. Επιπλέον, το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της ΛΔΚ έχει σταθερή ανοδική τάση. Όλο και περισσότερες επιχειρηματικές οντότητες συνεργάζονται με Κινέζους εταίρους. Παράλληλα, ένα από τα βασικά προβλήματα σε αυτή τη συνεργασία, λόγω της απόστασης μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη του φορτίου, είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων. Ποιες ευκαιρίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στους εισαγωγείς από αυτή την άποψη; μεταφορά από την Κίνα στην Πολωνία;  Διαβάστε περισσότερα →

Αποθήκευση - βασικό στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Κατηγορία:

Η αποθήκευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με τη διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού. Η σωστή διαχείριση μιας αποθήκης logistics είναι το κλειδί της επιτυχίας όσον αφορά τις διαδικασίες και τα logistics της αποθήκης.  Διαβάστε περισσότερα →