Organizace dopravy je obor, který vyžaduje rozsáhlé znalosti a dovednosti podpořené zkušenostmi. Práce speditéra často závisí nejen na úspěšnosti přepravy realizované různými dopravními prostředky, ale také na bezpečnosti přepravovaného zboží. Kdo je dopravce a co jsou zač úkoly dopravce

Kdo je speditér?

Kdo je speditér? Zasílatel je osoba, která provádí různé spediční činnosti zajistit včasnou a bezpečnou přepravu nákladu. Jeho úkolem je nejen organizovat přepravu, ale také rychle reagovat na nepředvídané situace, které během přepravy nastanou a které mohou ovlivnit správný průběh přepravy. Hlavním úkolem spedice je plánování celé přepravní trasy. Spediční služby jsou nabízeny fyzickými a právnickými osobami, které mají patřičné znalosti v oblasti organizace přepravy zboží a další problematiky související se spedicí. Za zmínku stojí, že v případě přepravy zasílatel často vystupuje jako prostředník, který umožňuje odbavení jak námořní, tak kamionové, železniční či letecké dopravy.

 

Zvláštním příkladem speditéra je mezinárodní dopravce, která působí na trhu služeb mezinárodní a dokonce i mezikontinentální dopravy. Tato osoba se v rámci svých povinností zabývá nejen organizací nákladní dopravy z hlediska nakládky, vykládky nebo překládky a také bezpečné a včasné přepravy zboží, ale je povinna plnit úkoly způsobem odpovídajícím přepravě. právo zemí, do kterých a přes které se přeprava provádí. 

Úkoly zasílatele

Co dělá speditér?? Jedním z jeho základních úkolů je poradenství v oblasti organizace dopravy. Odborné poradenství umožňuje optimalizovat přepravní procesy v každém ohledu. Díky podpoře speditéra můžete řídit proces přepravy zboží způsobem, který nejvíce vyhovuje vašim potřebám. Díky tomu můžete přepravu řídit tak, abyste zkrátili její náklady, dobu přepravy nebo zvýšili úroveň zabezpečení procesů. Využitím služeb zkušeného speditéra budete připraveni na jakékoli okolnosti, které mohou při přepravě nastat. 

 

Co dalšího dělá speditér? Dalším úkolem spedice je organizace celého procesu přepravy včetně kompletace potřebných dokumentů. Úkolem zasilatele je připravit všechny požadované postupy a dokumenty potřebné pro přepravu v zemi příjemce a zemi dodavatele. Zasílatel většinou nemá vlastní vozový park, ale dopravu zajišťuje prostřednictvím svých partnerů. Jeho povinností je podepisovat smlouvy s dopravními společnostmi. Součástí jeho služeb je také příprava nákladu k přepravě včetně balení, značení, nakládky a předchozí kontroly kvality. 

 

Jaká je práce speditéra? Zasílatel hlídá bezpečnost nákladu od začátku do konce přepravy a vykládky v místě určení. Kompletní celní řízení a pojištění nákladu. Mezinárodní dopravce odpovídá také za dopravu různými dopravními prostředky i v multimodální variantě. V rámci jednoho přepravního procesu tak může kombinovat různé dopravní prostředky, tedy námořní, železniční, leteckou a kamionovou. Vyplatí se proto vybrat si společnost, která se specializuje na vývoj nebo nabídku řešení umožňujících širokou škálu spedičních možností.

 

tudíž co dělá dopravce? Jak již bylo zmíněno, dělá spediční službyv rámci kterého plní tyto úkoly:

  • zodpovídá za komplexní organizaci nákladní dopravy,
  • navrhne způsob dopravy, který nejlépe odpovídá potřebám objednatele,
  • zpracuje podrobnou přepravní dokumentaci,
  • žako mezinárodní dopravce zabývá se celním odbavením,
  • v rámci svých úkolů sbírá a doručuje náklad,
  • odpovídá za bezpečnost nákladu při nakládce, přepravě, překládce a vykládce,
  • v rámci zadaných úkolů uzavírá smlouvy s jednotlivými dopravci. 

 

Jak vybrat nejlepší spedici a nejlepší mezinárodní spedice? Hledejte společnosti, které mají zkušenosti s organizací přepravních procesů. Stojí za to věnovat pozornost těm speditérům, kteří provádějí spediční služby různými dopravními prostředky a nabízejí multimodální spedici. Získáte tak přístup k široké škále služeb, díky kterým můžete službu plně optimalizovat pro své potřeby. Zkušený speditér naplánuje přepravu zboží tak, aby byla pro vaši společnost co nejvýnosnější.