Aktualności

Spedycja kolejowa – różnorodne rozwiązania

Kategorie:

Spedycja to zorganizowana forma transportu towarów, której organizowaniem zajmują się spedytorzy, również w przypadku transportu kolejowego. Chociaż udział spedycji kolejowej nie jest tak znaczący, jak samochodowej, nadal jest ona najbardziej ekonomicznym sposobem przewożenia towarów na większe odległości. Za sprawą właściwie zorganizowanej spedycji kolejowej przewóz towarów jest znacznie szybszy i to nie jedynie w skali jednego państwa, ale również całej Europy czy transportu międzykontynentalnego.

Zalety spedycji kolejowej

Niewątpliwą zaletą tego rodzaju spedycji jest możliwość przewożenia towarów o znacznej masie, co skutecznie umożliwia duża ładowność wagonów kolejowych, problemu nie stanowi w tym wypadku również przewożenie ładunków o znacznych gabarytach. Często w takiej sytuacji wybór innego rodzaju środka transportu jest niemożliwy bądź skutkować może uszkodzeniem infrastruktury drogowej. Możliwości spedycyjne transportu kolejowego są ponadto niezależne od stanów pogodowych.

Spedycja kolejowa daje również możliwość skutecznego ograniczenia przeciążenia dróg, co wywiera wpływ na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji. Za sprawą transportu kolejowego przewozić można praktycznie każdego rodzaju ładunki, a więc drobnicowe, jak węgiel, tłuczeń czy wszelkie gatunki zbóż, a także płynne, do których zaliczają się paliwa i chemiczne substancje, jakie są transportowane z wykorzystaniem specjalnych cystern.

Spedycja kolejowa pozwala na sprawny przewóz dużej ilości towarów nawet na ogromne odległości, nie zależy od stopnia zurbanizowania terenu, ponadto stanowić może element multimodalnego transportu. Wykorzystuje się ją przykładowo podczas transportowania towarów z krajów Europy do miejsc, położonych na Dalekim Wschodzie bądź w azjatyckiej części Rosji, jest również nieoceniona w przypadku przewożenia towarów z odległych Chin.

Usługi spedycyjne

Usługi, jakie świadczą profesjonalne firmy transportowe, są poddawane wielu udoskonaleniom oraz poszerzane o nowe, bardziej korzystne dla klientów rozwiązania spedycyjne. Przedsiębiorstwa, specjalizujące się w transporcie i spedycji kolejowej nawiązują na przykład bezpośrednie umowy z przewoźnikami kazachskimi czy chińskimi, poszerzając zakres świadczonych usług i usprawniając cały proces przewozu. 

Spedytorzy zajmują się kompleksową obsługą spedycji kolejowej, reprezentując klientów przed urzędami celnymi i dopełniając wszystkich formalności, związanych z transportem kolejowym. Działają elastycznie, dostosowując proponowane rozwiązania do oczekiwań oraz wymagań klientów, jak na przykład transport intermodalny, w którym jedno z ogniw może stanowić właśnie transport kolejowy.

Następne z takich usprawnień stanowi transport kontenerowy, który umożliwia przewóz towarów na znaczne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, w tym także kolei. W tym wypadku wykorzystanie pociągów, jako jednego z ogniw łańcucha transportowego, w porównaniu z transportem samochodowym ma mnóstwo zalet, do których zalicza się duża ładowność kontenerów, mniejsze koszty transportu, wspomniana ograniczona zależność od warunków pogodowych, a także możliwość świadczenia tego rodzaju przewozu przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

Dążąc do ograniczenia kosztów transportu kolejowego wprowadzono również transporty realizowane w formule door-to-door, co polega na kompleksowym organizowaniu całego procesu przewożenia towarów, który rozpoczyna się w miejscu nadania przesyłki i kończy dopiero w miejscu jej bezpośredniego odbioru. Za całość tego rodzaju procesu odpowiedzialność ponosi właśnie spedytor, na którym spoczywa obowiązek nadzorowania przesyłki na całej trasie przewozu. Tego rodzaju rozwiązanie ogranicza w znacznym stopniu koszty przewozu towarów, ponieważ integruje koszt frachtu samochodowego z opłatami holdingowymi oraz z usługami przewozu kolejowego.

Nowoczesne przewozy kolejowe są również coraz częściej realizowane na zasadach EXW, które dzięki włączeniu wariantu umożliwiającego bezpośredni odbiór towarów z przedsiębiorstwa, pozwalają na ominięcie kosztów, na które w innym wypadku składałyby się jeszcze marże, jakie naliczają poszczególni eksporterzy. W tym wypadku transport kolejowy również jest często najlepszą alternatywą w porównaniu z innymi rodzajami spedycji.

Rozkład jazdy pociągów intermodalnych w relacjach Zhengzhou-Europa oraz Europa-Zhengzhou w lipcu 2019

Kategorie:

Czytaj więcej →

Euroazjatyckie towarowe połączenia kolejowe

Kategorie:

Rozwój międzykontynentalnego transportu kolejowego pozwala na zastosowanie skutecznych rozwiązań w zakresie dostaw towarów, przede wszystkim na linii Europa – Azja. Modernizacja Nowego Jedwabnego Szlaku oraz nowoczesny tabor kolejowy pozwalają na realizację przesyłu towarów na bardzo opłacalnych warunkach.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe

Transport kolejowy odgrywa coraz większą rolę w euroazjatyckich połączeniach kolejowych. Przemawia za tym chociażby sukcesywnie wzrastająca w ostatnich latach liczba pociągów uruchamianych na trasach łączących Unię Europejską z Chinami. Według statystyk Nowy Jedwabny Szlak zyskuje na swoich trasach blisko 4000 pociągów rocznie, a liczba ta wciąż wzrasta. W stosunku do obecnie wykorzystywanego tranzytu morskiego, tabor kolejowy to nadal niecałe 2% jego wartości. Pomimo tego transport kolejowy w wielu przypadkach może stanowić jego zdecydowanie tańszą alternatywę.

Jeszcze niedawno międzykontynentalny transport kolejowy był szybkim rozwiązaniem w zakresie przewozu towarów, generując tym samym stosunkowo niskie ceny w porównaniu do spedycji lotniczej. Jednocześnie był znacznie droższy niż transport towarów tranzytem morskim. Obecnie znaczny rozwój w dziedzinie polityki transportowej,  w tym także w obrębie taboru kolejowego, pozwala na optymalizację usług transportowych dzięki czemu kolej w wielu przypadkach może być nawet tańsza niż statek.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe w formule door-to-door

Jak wykazują doświadczenia wielu przewoźników, transport kolejowy może generować znacznie niższe koszty niż ma to miejsce w przypadku bardzo często uważanego za tańszy, transportu morskiego. Jest to dość mocno widoczne w transportach realizowanych w formule door-to-door. System ten polega na kompleksowej organizacji całego procesu przewozu towarów, od miejsca nadania przesyłki, do miejsca jej bezpośredniego odbioru. Osobą w pełni odpowiedzialną za transportowany towar jest wyspecjalizowany spedytor, który nadzoruje przesyłkę na całej trasie jej przewozu. Stworzony w ten sposób outsourcing usług transportowych w dużym stopniu może wpłynąć na obniżenie kosztów przewozu towarów.

System door-to-door generuje stosunkowo niższe koszty transportu kolejowego niż ma to miejsce w alternatywnych metodach spedycyjnych. Koszty frachtu samochodowego oraz opłaty handlingowe, w przypadku integracji ich z usługami przewozu kolejowego, są z reguły znacznie niższe. Odpowiedni dobór środków transportu warunkuje w tym przypadku uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań.

Euroazjatyckie połączenia kolejowe na zasadach EXW

Większość towarów z Chin importowana jest na zasadach FOB. Zgodnie z nazwą  stanowi ona cenę ładunku „Free On Board” (z ang. „na burcie statku”). Dostawca ma obowiązek w tym przypadku dostarczyć ładunek do wskazanego portu lub magazynu, zapłacić ewentualne koszty przeładunkowe na linii samochód-plac-burta oraz opłacić koszty z tytułu odprawy celnej. W wyniku tego, eksporter sprzedając swój towar generuje dodatkowo dosyć wysokie koszty  związane z transportem towaru do portu docelowego. Importer może zorganizować tego rodzaju transport we własnym zakresie, jednak po dokładnej analizie oraz kalkulacjach stanie się to niejednokrotnie po prostu nieopłacalne. Transakcja na warunkach FOB staje się tutaj jego jedyną dostępną opcją w zakresie przewozu towarów.

Znaczny rozwój euroazjatyckich połączeń kolejowych pozwolił na stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie tego rodzaju transportu. Przewozy kolejowe w zdecydowanej większości zaczęto realizować na zasadach EXW. Poprzez włączenie opcji bezpośredniego odbioru ładunku z przedsiębiorstwa, możemy pominąć koszty generowane poprzez dodatkowe marże naliczane przez eksporterów. Należy pamiętać, iż istotne nadal pozostaje tutaj dokładne przeanalizowanie kosztów transportu koleją w porównaniu z dostępnymi alternatywami. Jednak w wielu przypadkach transport realizowany pociągiem  stanie się bardziej opłacalnym rozwiązaniem. W ten sposób euroazjatyckie połączenia kolejowe zdobywają coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców szukających optymalnych rozwiązań w zakresie transportu towarów  na linii Europa-Azja.  Dzięki zastosowaniu skutecznych mechanizmów w spedycji kolejowej staje się ona jednym z najefektywniejszych rodzajów spedycji, nie tylko pod względem kosztów, ale także czasu realizacji dostaw.

Rozkład jazdy pociągów intermodalnych w relacjach Zhengzhou-Europa oraz Europa-Zhengzhou w czerwcu 2019

Kategorie:

Czytaj więcej →

Usługi spedycyjne na trasach międzykontynentalnych

Kategorie:

Dynamicznie rozwijający się handel stał się czynnikiem zapalnym dla ekspansji w zakresie usług spedycyjnych nie tylko na trasach europejskich, ale także międzykontynentalnych. Zwiększenie sfery połączeń handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami świata przyczyniło się do rozwoju szerokiej oferty usług spedycyjnych, które wykorzystują nowoczesne i elastyczne rozwiązania w zakresie transportu towarowego.

Czytaj więcej →