Aktualności

Wiadomości z Nowego Jedwabnego Szlaku 28 Listopada 2022.

Kategorie:

Spadek stawek spotowych. Wzrost ekspansji towarów z Chin do Rosji na kolejowym szlaku transportowym. Czy zatłoczenie w morskich terminalach przeładunkowych spowoduje drastyczne opóźnienia w dostawach ? Rozbudowa sieci kolejowej w Polsce będzie zwiększała znaczenia terminalu w Małaszewiczach w tej części regionu dodatkowa szansa dla Polski.

Czytaj więcej →

Wiadomości z Nowego Jedwabnego Szlaku 18 Listopada 2022.

Kategorie:

Aktualne stawki frachtowe. Sytuacja na morzu, kolei i drogach. Chiny gromadzą zapasy zboża i odnotowują rekordowo niski eksport towarów. Spowolnienie w gospodarce skutkuje zwolnieniami i cięciem płac.

Czytaj więcej →

Wiadomości z Nowego Jedwabnego Szlaku 1 Listopada 2022.

Kategorie:

Sytuacja transportu z Chin na morzu, kolei, drogach. Wysokość stawek frachtowych. Lekkie spowolnienie w przewozach kolejowych. Wzrost wymiany handlowej między Rosją a Chinami.

Czytaj więcej →

Poranek w Radiu WNET na Nowym Jedwabnym Szlaku

Kategorie:

21.10.2022 r. Poranek Radia WNET. Zapraszamy do wysłuchania audycji, w której Prezes Symlog Sp. z o.o. Bartosz Miszkiewicz przedstawi aktualną sytuację na Nowym Jedwabnym Szlaku w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Jakie towary są najchętniej zamawiane z Chin ? Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie ? Całość podcast’u w linku poniżej.

Poranek Wnet: Dmytro Antoniuk, Sebastian Kaleta, prof. Andrzej Nowak, prof. Roman Dyczkowski, … – 21.10.2022 r.

 

eksport towarow do rosji

Jakie towary importujemy z Rosji?

Kategorie:

Rosja, pomimo wojny z Ukrainą, wciąż jest jednym z głównych partnerów handlowych Polski. Co importujemy z Rosji? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w tym artykule. 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, największym partnerem gospodarczym Polski pozostają Niemcy, którzy dominują w naszym obrocie handlowym zarówno pod względem importu, jak i eksportu. W przypadku innych naszych sąsiadów duże znaczenie mają zarówno Czechy, które znalazły się na drugim miejscu podium w przypadku eksportu i Rosja zajmująca trzecie miejsce w przypadku wartości eksportowanych towarów i siódme w przypadku importu. 

Co Polska importuje z Rosji

Do Polski w 2021 roku Rosja wysłała towary na łączną kwotę 77,8 mld zł. Nie dziwi fakt, że wśród towarów rosyjskich w Polsce stale dominują surowce. Polska importuje głównie ropę naftową, węgiel i gaz ziemny. W ramach produktów z Rosji w Polsce znajdują się również wyroby i półprodukty z żeliwa i stali. Warto podkreślić, że GUS import z Rosji w okresie całorocznym przedstawia na podstawie danych za 2021 rok. Należy wskazać, że już wtedy stosunki pomiędzy państwami nie należały do przyjaznych. Nie odzwierciedlała tego dynamika handlu oraz uzależnienie Polski w dużej mierze od surowców rosyjskich. 

Trend ten nie uległ zmianie w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Co więcej, można zauważyć, że polski import z Rosji stale rósł w styczniu, lutym i w marcu 2022 roku. Pomimo wybuchu wojny w marcu zauważalny jest wzrost importu towarów z Rosji. Wynosił on 12,2 mld zł. W lutym tego roku było to 9,6 mld zł a w styczniu 7,6 mld zł. Warto jednak zaznaczyć, że powyższe liczby opisują okres tuż przed i tuż po rozpoczęciu konfliktu oraz przed wdrożeniem ograniczeń przez Polskę, Unię Europejską i inne państwa demokratyczne (w tym Stany Zjednoczone, Kanadę czy Australię). Warto także podkreślić, że wraz z wprowadzeniem sankcji w handlu z Federacją Rosyjską zanotowano spadek wartości importu. W okresie od stycznia do lipca 2022 roku eksport z Rosji skurczył się uzyskując wartość 53,2 mld zł. 

Jak wyglądał eksport do Rosji

Jak już wskazaliśmy powyżej, Federacja Rosyjska w 2021 roku była jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski również pod względem eksportu towarów. RP wysłała na terytorium Rosji produkty o wartości 36,6 mld zł. Co eksportowaliśmy do Rosji? W przeciwieństwie do importu, w którym dominują surowce, półprodukty i produkty nie wymagające wysokich technologii, Polska do Federacji Rosyjskiej wysyłała głównie towary specjalistyczne, w tym maszyny do automatycznego przetwarzania danych, części i akcesoria do samochodów, medykamenty, maszyny i urządzenia do wykonywania funkcji specjalnych, pojazdy silnikowe do transportu towarów i kosmetyki. 

Jakie towary w handlu z Rosją są zakazane?

Unia Europejska od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej wprowadziła osiem pakietów sankcji gospodarczych. Na ich podstawie ograniczono możliwość eksportu do Rosji i importu z tego kraju określonych grup towarów. Obecnie na liście sankcji w zakresie eksportu do Rosji z Polski i Unii Europejskiej znajdują się między innymi towary z obszaru wysokich technologii wykorzystywanych w branży komputerów kwantowych, elektroniki i oprogramowania oraz półprzewodników, maszyn i technologii związanych z transportem, rafinacji ropy naftowej czy przemysłu energetycznego, branży lotniczej i kosmicznej, a także w nawigacji morskiej i łączności radiowej. Z eksportu z Rosją wykluczono również produkty podwójnego zastosowania, w tym drony, oprogramowanie do nich i urządzenia szyfrujące. Zakazany jest także eksport towarów luksusowych. 

Import towarów z Rosji nie może obejmować ropy naftowej i rafinowanych produktów ropopochodnych, węgla i innych paliw kopalnych, drewna, stali i żelaza, a także towarów luksusowych typu złoto czy owoce morza oraz alkohol.