Transport multimodalny

Konsekwencją ewolucji międzynarodowych kontaktów handlowych jest rozwój korytarzy transportowych wymagających koegzystencji różnych branż transportowych. Kooperujące ze sobą różne gałęzie transportu tworzą łańcuchy transportowe oplatające swym zasięgiem cały świat. Wykorzystanie zalet dostępnych środków komunikacji daje możliwość zoptymalizowania świadczonych usług. W związku z tym warto wspomnieć o jednym z bardziej efektywnych systemów, czyli o transporcie multimodalnym.

Istota transportu multimodalnego

Transport multimodalny dotyczący przewozu towarów w jednostkach ładunkowych przy użyciu minimum dwóch różnych rodzajów transportu, na podstawie ujednoliconych warunków wynikających z umowy o przewóz multimodalny doskonale sprawdza się w przypadku przesyłania towarów na duże odległości. Usługa transportu multimodalnego obejmuje: załadunek, przeładunek, rozładunek, odprawę celną, magazynowanie na trasie (jeśli jest to konieczne), ubezpieczenie oraz monitoring przesyłek.Warunkiem opłacalności przewozów multimodalnych jest odległość na jaką odbywa się transport. Opłacalność jest tym większa, im większa jest odległość między nadawcą a adresatem.

Transport multimodalny – szeroki wachlarz możliwości

W transporcie multimodalnym podstawową jednostką ładunkową jest kontener, który ogranicza liczbę małych przesyłek. Przewozy multimodalne sprawdzają się w transporcie różnego rodzaju ładunków: od ciężkich, o dużej masie i małej objętości, aż po towary o niskich kosztach nabycia i szczególnie dużych rozmiarach.

Zalety transportu multimodalnego

Transport multimodalny to rozwiązanie, które jest swoistą gwarancją bezpieczeństwa przewożonego ładunku. Ponadto jedną z głównych korzyści tego systemu jest idealny dobór jednostki ładunkowej  co stwarza dogodne warunki do usprawnienia łańcucha dostaw. W ten sposób zredukowany zostaje czas związany z operacjami przeładunkowymi. Transport multimodalny pozwala na wykorzystanie różnych jednostek transportu, w różnych kombinacjach.

Transport powietrzny, czyli jeszcze szybszy przewóz towarów

Wykorzystywanie transportu lotniczego do przewozu towarów wydaje się najbardziej celowym działaniem logistycznym, szczególnie w sytuacji, gdy zależy nam na szybkości dostawy. Połączenie przewozu lotniczego do transportu multimodalnego może istotnie skrócić czas przewozu towaru. Usługa frachtu lotniczego pozwala na przemieszczanie ładunków w znacznie krótszych terminach. Jest to szczególnie ważne w  przypadku transportu towarów podatnych na zmiany warunków otoczenia, łatwo psujących się lub wrażliwych na uszkodzenie.

W transporcie towarów drogą powietrzną wykorzystuje się samoloty typu Cargo (ok. 100 ton) lub samoloty pasażerskie z lukami ładunkowymi (od 2 ton do 16). Warunkiem sprawnego przewozu w takim systemie jest prawidłowe zapakowanie towarów. Transport samolotami jest kosztowny, dlatego przedsiębiorcy często decydują się na przewozy gdzie część podróży ładunek odbywa samochodami ciężarowymi, część samolotem, a nawet – statkiem.

Zalety transportu lotniczego

Transportem lotniczym przewozi się szeroką gamę ładunków, Poza towarami łatwo psującymi się do głównych towarów przewożonych transportem lotniczym należą: poczta, świeże owoce, warzywa, żywe rośliny i kwiaty, materiały przemysłowe, farmaceutyki i zwierzęta.

Transport lotniczy sprawdza się również w przypadku spedycji ładunków wielkogabarytowych, których przewóz drogą lądową może trwać kilka tygodni. Wykorzystując infrastrukturę lotniczo-drogową na porównywalnym odcinku można znacznie skrócić czas transportu nawet w pewnych przypadkach do kilku godzin.

Rozwój infrastruktury lotniczej

Z dostępnych danych wynika, że lotniczy transport cargo jest coraz bardziej popularny. Jednym z czynników hamującym rozwój tego sektora w naszym kraju jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura punktowa (wyładownie ogólnodostępne, stacje, place i punkty przeładunkowe, centra logistyczne). Dzięki stałym modernizacjom  kompleksowość usług związanych z transportem lotniczym przyczyni się z całą pewnością do zwiększenia jego udziału w przewozach towarowych w Polsce i na świecie.