spedycja multimodalna

Dynamicznie rozwijająca się wymiana gospodarcza na świecie sprawia, że stale poszukiwane są nowe rozwiązania w zakresie transportu towarów. Jedną z nowszych propozycji dostępną w ofercie spedytorów jest transport multimodalny.

Co w transporcie jest najważniejsze? Przede wszystkim efektywność. Dla przedsiębiorcy i spedytora liczy się fakt, czy dany ładunek dotrze do miejsca docelowego na czas, bez żadnych uszkodzeń, a transport będzie dodatkowo w najkorzystniejszej cenie. To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, dziś jest warunkiem koniecznym.

Skuteczny transport międzykontynentalny jest możliwy dzięki spedycji multimodalnej, czyli wykorzystaniu różnych form transportu do przewozu jednego ładunku, którym zazwyczaj jest kontener. Obecnie to w taki sposób coraz częściej realizuje się zlecenia z zakresu transportu międzynarodowego. Poszukiwanie nowych rozwiązań w spedycji towarów jest jednym z elementów rozwoju gospodarki światowej, a diagnozowanie najskuteczniejszych opcji przyczynia się do globalnego rozwoju gospodarki i handlu.

Przyszłość transportu międzykontynentalnego

Transport multimodalny to najkrócej mówiąc przewóz towarów w formie jednostek ładunkowych (takich jak kontener, nadwozie wymienne, pojemniki specjalistyczne) przez co najmniej dwa rodzaje transportu (różnymi środkami, np. samochodem ciężarowym, wagonem kolejowym) na podstawie jednego dokumentu przewozowego.

Najczęstsze rodzaje transportu multimodalnego to:

  • przewozy kontenerowe,
  • przewozy lądowo-wodne (lądowo-promowe)
  • przewozy szynowo-drogowe.

Transport w takiej formie doskonale się sprawdza zwłaszcza tam, gdzie niemożliwe jest przewiezienie ładunku tylko za pomocą morską lub wyłącznie droga kolejową.

Korzyści z transportu multimodalnego

W XXI wieku spedycja multimodalna to jeden z bardziej efektywnych rodzajów transportu towarów, który jest przystosowany do międzykontynentalnych odległości. Dlaczego warto z niego korzystać? Pozwala na zmniejszenie kosztów transportu i czasu jego trwania, a także uproszczenie procedur związanych z przewozem towarów. Ma to duże znaczenie w przypadku coraz prężniej rozwijającej się współpracy gospodarczej między Europą a krajami azjatyckimi (przede wszystkim Azji Wschodniej). Dodatkowo, ten rodzaj transportu, zwłaszcza wykorzystujący ekspresowe pociągi towarowe, pozwala na jednoczesny przewóz bardzo dużej ilości towaru.

Spedycja multimodalna jest więc stosunkowo tanim i wygodnym rozwiązaniem w przypadku komunikacji międzykontynentalnej. Wykorzystuje ona specyficzne cechy różnych gałęzi transportu stosując je w celu optymalizacji przewozu towarów. Pamiętać należy, że równocześnie celem transportu multimodalnego jest zwiększenie jakości usług związanych z przewozem (np. małe ryzyko uszkodzenia towaru, szybsza dostawa). Dla klientów zaangażowanych w handel międzynarodowy znaczenie ma też duża ilość różnych wariantów przewozowych do wyboru.

Spedycja i transport to gałąź gospodarki, która rozwija się niezwykle intensywnie. Transport międzykontynentalny, poprzez zastosowanie odpowiednich środków, takich jak spedycja multimodalna stanowi niezwykle ważny element handlu dla współczesnych przedsiębiorców. Obecnie nie jesteśmy skazani tylko na jedno rozwiązanie. Transport jest ściśle dostosowany do potrzeb danej grupy odbiorczej, jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb Klienta i, dzięki korzystaniu z usług wyspecjalizowanych firm, staje się naprawdę prosty i dostępny dla każdego przedsiębiorcy.

Nasza gospodarka również może korzystać z dobrodziejstw multimodalnego transportu. Głównymi jego cechami jest:

  • szybkość,
  • niezawodność,
  • korzystna cena,
  • możliwość przewożenia ogromnych ładunków.

Spedycja multimodalna to elastyczne, optymalne rozwiązanie w zakresie usług transportowych. W Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, co związane jest m. in. z ideą budowy Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma umożliwić sprawny i bezpieczny przewóz towarów z Chin do krajów europejskich.