Transport jest dynamiczne rozwijającą się dziedziną gospodarki, realizującą podstawową potrzebę przemieszczania dóbr od producentów do miejsc zbytu. Jednocześnie stanowi istotny składnik kosztów operacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych, co przekłada się na konieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań pod względem ceny oraz jakości transportu.

Transport multimodalny  zadanie dla specjalistów

W tym momencie warto podkreślić, że metod oraz sposobów przemieszczania towarów jest na tyle dużo, że znalezienie optymalnego rozwiązania nie należy do najprostszych zadań. Samych gałęzi transportu jest wiele. Wśród nich należy wyróżnić:

 • transport drogowy,
 • transport kolejowy,
 • transport morski,
 • transport śródlądowy,
 • transport lotniczy.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w każdej z tych gałęzi dostępnych jest co najmniej kilka różnych środków transportu, uświadomimy sobie, przed jak skomplikowanym zadaniem stoją osoby odpowiedzialne za organizację transportu – spedytorzy.

Co więcej, współcześnie na popularności zyskuje łączenie kilku różnych gałęzi transportu, w szczególności na długich dystansach (spedycja międzynarodowa). Jest to tzw. transport multimodalny, mogący być połączeniem np. transportu kolejowego z samochodowym. W większości przypadków, w celu dowozu towaru z miejsca nadania do głównego środka transportu (np. kolej) wykorzystuje się samochody ciężarowe. Podobnie w przypadku dostarczenia przesyłki do finalnego adresata, ponieważ inne środki transportowe nie posiadają możliwości dowozu w dowolne miejsce (brak niezbędnej infrastruktury).

Specjalizujemy się w wykorzystywaniu intermodalnego pociągu z Chin, co podnosi konkurencyjność naszych partnerów poprzez relatywnie niskie koszty transportu. System infrastruktury kolejowej na trasie Chiny – Polska jest wysoce rozwinięty, co pozwala na znaczne skrócenie czasu dostawy w stosunku do alternatywnego transportu morskiego.

Spedycja multimodalna – zalety rozwiązania

Szczególnym aspektem tego transportu jest multimodalność, czyli wykorzystanie tej samej jednostki ładunkowej, mimo kilku różnych środków transportu. Możemy wymienić kilka zalet takiego rozwiązania, a szczególnie:

 • znaczne obniżenie kosztów;
 • szybkość i terminowość dostawy;
 • ograniczenie ryzyka uszkodzenia towarów;
 • pozbycie się kosztownych i czasochłonnych operacji przeładunkowych, dzięki zastosowaniu uniwersalnej jednostki ładunkowej;
 • wysoka jakość oraz dostępność usługi transportu intermodalnego;
 • załadunek oraz rozładunek może odbywać się na wiele sposobów przy wykorzystaniu różnych urządzeń.

Oferowana przez nas spedycja międzynarodowa cechuje się przede wszystkim kompleksowością, co oznacza w praktyce, że jesteśmy odpowiedzialni i realizujemy wszystkie czynności niezbędne do przeprowadzenia transportu międzynarodowego. W ramach realizowanych usług:

 • przyjmujemy zlecenia i doradzamy w zakresie procesów spedycyjnych;
 • wybieramy optymalne środki transportu na podstawie określonej trasy, specyfiki przewożonego ładunku;
 • zawieramy umowy przewozowe;
 • sporządzamy pełną dokumentację transportową: listy przewozowe (także morskie i lotnicze), CMR itp.;
 • ubezpieczamy towar na czas przewozu;
 • odbieramy przesyłkę bezpośrednio od nadawcy;
 • przekazujemy przesyłkę do odbiorcy;
 • zajmujemy się odprawą celną (dokumentacja, opłaty, spełnienie wymogów);
 • składujemy towar, np. w oczekiwaniu na przeładunek na inny środek transportu;
 • przeprowadzamy cesję praw do przesyłki;
 • awizujemy dostawy towaru w określonych miejscach odbioru;
 • realizujemy procesy przeładunkowe wraz z paletyzacją.

Podsumowując, naszą ofertę spedycji międzynarodowej można określić jako „door to door”, czyli realizację dosłownie wszystkich czynności oraz procesów składających się na przewóz od miejsca nadania do miejsca końcowego odbioru.

Posiadając specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, jesteśmy w stanie stworzyć koncepcję transportu, uwzględniając wszystkie istniejące czynniki. Dysponujemy szeroką bazą partnerów z branży transportowej, dzięki czemu zależnie od indywidualnych uwarunkowań realizujemy spedycję tradycyjną – wykorzystując konwencjonalny środek transportu lub też multimodalną, czerpiąc korzyści z innowacyjnych rozwiązań, głównie kontenerowych.