Spedycja to zorganizowana forma transportu towarów, której organizowaniem zajmują się spedytorzy, również w przypadku transportu kolejowego. Chociaż udział spedycji kolejowej nie jest tak znaczący, jak samochodowej, nadal jest ona najbardziej ekonomicznym sposobem przewożenia towarów na większe odległości. Za sprawą właściwie zorganizowanej spedycji kolejowej przewóz towarów jest znacznie szybszy i to nie jedynie w skali jednego państwa, ale również całej Europy czy transportu międzykontynentalnego.

Zalety spedycji kolejowej

Niewątpliwą zaletą tego rodzaju spedycji jest możliwość przewożenia towarów o znacznej masie, co skutecznie umożliwia duża ładowność wagonów kolejowych, problemu nie stanowi w tym wypadku również przewożenie ładunków o znacznych gabarytach. Często w takiej sytuacji wybór innego rodzaju środka transportu jest niemożliwy bądź skutkować może uszkodzeniem infrastruktury drogowej. Możliwości spedycyjne transportu kolejowego są ponadto niezależne od stanów pogodowych.

Spedycja kolejowa daje również możliwość skutecznego ograniczenia przeciążenia dróg, co wywiera wpływ na zmniejszenie liczby wypadków i kolizji. Za sprawą transportu kolejowego przewozić można praktycznie każdego rodzaju ładunki, a więc drobnicowe, jak węgiel, tłuczeń czy wszelkie gatunki zbóż, a także płynne, do których zaliczają się paliwa i chemiczne substancje, jakie są transportowane z wykorzystaniem specjalnych cystern.

Spedycja kolejowa pozwala na sprawny przewóz dużej ilości towarów nawet na ogromne odległości, nie zależy od stopnia zurbanizowania terenu, ponadto stanowić może element multimodalnego transportu. Wykorzystuje się ją przykładowo podczas transportowania towarów z krajów Europy do miejsc, położonych na Dalekim Wschodzie bądź w azjatyckiej części Rosji, jest również nieoceniona w przypadku przewożenia towarów z odległych Chin.

Usługi spedycyjne

Usługi, jakie świadczą profesjonalne firmy transportowe, są poddawane wielu udoskonaleniom oraz poszerzane o nowe, bardziej korzystne dla klientów rozwiązania spedycyjne. Przedsiębiorstwa, specjalizujące się w transporcie i spedycji kolejowej nawiązują na przykład bezpośrednie umowy z przewoźnikami kazachskimi czy chińskimi, poszerzając zakres świadczonych usług i usprawniając cały proces przewozu. 

Spedytorzy zajmują się kompleksową obsługą spedycji kolejowej, reprezentując klientów przed urzędami celnymi i dopełniając wszystkich formalności, związanych z transportem kolejowym. Działają elastycznie, dostosowując proponowane rozwiązania do oczekiwań oraz wymagań klientów, jak na przykład transport intermodalny, w którym jedno z ogniw może stanowić właśnie transport kolejowy.

Następne z takich usprawnień stanowi transport kontenerowy, który umożliwia przewóz towarów na znaczne odległości z wykorzystaniem różnych środków transportu, w tym także kolei. W tym wypadku wykorzystanie pociągów, jako jednego z ogniw łańcucha transportowego, w porównaniu z transportem samochodowym ma mnóstwo zalet, do których zalicza się duża ładowność kontenerów, mniejsze koszty transportu, wspomniana ograniczona zależność od warunków pogodowych, a także możliwość świadczenia tego rodzaju przewozu przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

Dążąc do ograniczenia kosztów transportu kolejowego wprowadzono również transporty realizowane w formule door-to-door, co polega na kompleksowym organizowaniu całego procesu przewożenia towarów, który rozpoczyna się w miejscu nadania przesyłki i kończy dopiero w miejscu jej bezpośredniego odbioru. Za całość tego rodzaju procesu odpowiedzialność ponosi właśnie spedytor, na którym spoczywa obowiązek nadzorowania przesyłki na całej trasie przewozu. Tego rodzaju rozwiązanie ogranicza w znacznym stopniu koszty przewozu towarów, ponieważ integruje koszt frachtu samochodowego z opłatami holdingowymi oraz z usługami przewozu kolejowego.

Nowoczesne przewozy kolejowe są również coraz częściej realizowane na zasadach EXW, które dzięki włączeniu wariantu umożliwiającego bezpośredni odbiór towarów z przedsiębiorstwa, pozwalają na ominięcie kosztów, na które w innym wypadku składałyby się jeszcze marże, jakie naliczają poszczególni eksporterzy. W tym wypadku transport kolejowy również jest często najlepszą alternatywą w porównaniu z innymi rodzajami spedycji.