Transit time – czas dostawy towarów może się znacznie różnić w zależności od wybranego środka transportu. Na tej samej trasie przewozu możemy spodziewać się radykalnych różnic w czasie dostawy, które mają przełożenie na cenę usługi.

Świetnym przykładem jest tutaj transport w relacji Chiny – Polska (door-to-door).

Można go zrealizować za pomocą trzech różnych środków transportu:

Fracht morski: 35-55 dni

Fracht kolejowy: 17-22 dni

Fracht lotniczy: 3-8 dni

Innym przykładem jest fracht w relacji Polska – Kazachstan (door-to-door):

Fracht kolejowy: 12-16 dni

Fracht samochodowy: 5-8 dni

Kolejny przykład to dostawy w relacji Polska – Irlandia (door-to-door):

Fracht kontenerowy: 6-10 dni

Fracht samochodowy: 3-5 dni

Generalną zasadą jest: im krótszy transit time, tym wyższa cena usługi. Czasem jednak można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu:

Klienci nie zawsze są w stanie tego policzyć, ale magazyn w drodze jest tańszym rozwiązaniem niż trzymanie towaru na regałach w swoim magazynie. Odpowiednie planowanie powtarzalnych wysyłek pozwala maganerom d/s logistyki korzystającym z naszych usług zaoszczędzić niebagatelne kwoty na transporcie i magazynowaniu towarów.

Z drugiej strony, nawet firmy, które mają zoptymalizowane i powtarzalne przepływy potrzebują niejednokrotnie wysłać część towaru szybszym rozwiązaniem niż stosowane na co dzień.

Nasza szeroka oferta usług pozwala na elastyczne dostosowanie środka transportu i na szybką reakcję na zmienne potrzeby klienta.

Z doświadczenia wiemy, że dobre poznanie i zrozumienie działalności naszego klienta pozwala nam na lepsze optymalizowanie jego przepływów towarowych. Zachęcamy do bezpośrednich spotkań i dyskusji na temat całościowej opieki spedycyjnej.