Transport multimodalny w swej idei opiera się na łączeniu co najmniej dwóch gałęzi transportu. Wymaga to sporego zaplecza logistycznego i stale rozwijającej się infrastruktury. Według przepisów prawnych, klasyczny przewóz drogowy ma być jedynie dopełnieniem pozostałych źródeł transportu. Otwiera to mnóstwo możliwości na płaszczyźnie przewozów międzynarodowych i międzykontynentalnych, dzięki czemu ostatnimi czasy tego typu praktyki nabrały szczególnego znaczenia.

Czym charakteryzuje się transport łączony?

Wspomniana wcześniej infrastruktura odgrywa w tym przypadku kluczową rolę, bowiem do tak złożonego procesu logistycznego wykorzystywana jest sieć połączeń drogowych i punktów przeładunkowych. Oprócz przewozu ciężarowego, który jest jedynie elementem pomocniczym – transport multimodalny opiera się na przewozie kolejowym, lotniczym i morskim. Planując przebieg trasy należy uwzględnić charakterystykę każdego ze źródeł transportu – pozwoli to na zoptymalizowanie czasu i poniesionych nakładów finansowych.

Jak więc zaplanować i okiełznać tak złożony proces? Z pomocą przychodzą specjalistyczne firmy przewozowe i spedycyjne, które na co dzień zajmują się świadczeniem tego typu usług. Wybór firmy zewnętrznej niesie za sobą wymierne korzyści – zyskujemy przede wszystkim spokój, terminowość i atrakcyjną cenę za kompleksowe wykonanie zlecenia. Transport multimodalny zyskuje na znaczeniu wśród klientów chcących zorganizować tranzyt między kilkoma granicami państw, a nawet między kontynentami Otwiera to sporo możliwości – nowo powstające terminale przeładunkowe pozwalają na szybszy przepływ towarów, zwiększając przy tym zasięgi.  Celem poruszanego rozwiązania jest upowszechnienie i dalszy rozwój tej dziedziny transportu – optymalne terminy i ujednolicona dokumentacja są tego najlepszym dowodem.

Kilka słów o sposobie przewożenia…

Najpopularniejszym wyborem jest oczywiście transport łączący kolej z pojazdami ciężarowymi. Rosnące koszty utrzymania taboru oraz ograniczenia związane z ruchem w weekendy i dni wolne od pracy, czy spore ryzyko wypadków to tylko kilka czynników składających się na decyzję o połączeniu tych gałęzi transportowych. Kolejnym plusem jest też zmniejszony poziom zanieczyszczenia środowiska. To połączenie doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań oferowanych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku, gdzie osią centralną są ekspresowe pociągi towarowe.

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie pojazdów ciężarowych i statków. Zaletą tego rozwiązania jest krótki okres związany z przeładunkiem – dzięki zastosowaniu płaskiego podłoża na pokład statku możliwy jest wjazd pojazdów ciężarowych czy pociągu. Kolejnym czynnikiem przemawiającym na korzyść jest cykliczność wykonywania połączeń. Przeciwnicy tej alternatywy zwracają uwagę na długi termin wykonania usługi – w przypadku relacji Polska-Chiny może on wynieść nawet 2 miesiące. Na uwagę zasługuje również transport kontenerowy, który ujednolicił sposób przewożenia ładunków – poprzez określone wymiary i dowolność co do rodzaju przewożonych produktów ma on swoje zastosowanie także w branży lotniczej. Plusem korzystania z usług firm lotniczych jest krótki termin przewozu, niestety nie jest on pozbawiony wad. Na niekorzyść zalicza się ograniczoną ładowność, zależność od warunków atmosferycznych, a także wysokie ceny.

Podsumowując – w oparciu o kilka dziedzin transportu przewóz multimodalny nabiera coraz większego znaczenia i zyskuje na atrakcyjności. Pozytywny wpływ na środowisko i ograniczenie kosztów związanych z całym procesem transportowym to tylko kilka zalet. Elastyczność i dowolność co do przewożonego towaru daje szeroki wachlarz możliwości. Niestety, tak jak każdy system, również i to rozwiązanie nie jest wolne od wad. Połączenie kilku sposobów przewozu wymaga przeładunku – to z kolei zwiększa ryzyko uszkodzenia towaru, ale ten element w dużej mierze niweluje zastosowanie kontenerów. Zdaniem ekspertów, transport multimodalny ma charakter perspektywiczny, który poprzez rozwój technologiczny i infrastrukturalny będzie zyskiwać jeszcze bardziej na swoim znaczeniu.