Mar 30, 2018

Transport multimodalny

Transport multimodalny – czy może być ekspresowy?

Kategorie:

Konsekwencją ewolucji międzynarodowych kontaktów handlowych jest rozwój korytarzy transportowych wymagających koegzystencji różnych branż transportowych. Kooperujące ze sobą różne gałęzie transportu tworzą łańcuchy transportowe oplatające swym zasięgiem cały świat. Wykorzystanie zalet dostępnych środków komunikacji daje możliwość zoptymalizowania świadczonych usług. W związku z tym warto wspomnieć o jednym z bardziej efektywnych systemów, czyli o transporcie multimodalnym.
Czytaj więcej →

ZADZWOŃ